tyzenhauzai3
Tyzenhauzų giminės herbas „Bawół“
Teresė Tyzenhauzaitė Liubavą valdė nuo 1753 metų.
Liubavą, Svisločę ir kitas Krišpinų Kiršenšteinų valdas savo globotinei Teresei Tyzenhauzaitei testamentu paskyrė Teresė Krišpinaitė Kiršenšteinaitė.
assets/Uploads/_resampled/SetWidth211-tyzenhaus.jpg
Teresė Tyzenhauzaitė. Nežinomas tapytojas, apie 1760-1764 m. Drobė, aliejus, 80,0 × 66,5 cm. Varšuvos nacionalinis muziejus (MNW).

Teresė Tyzenhauzaitė

Teresės Krišpinaitės dėka Liubavo dvaro istorijoje regime kitos garsios ir įtakingos šeimos atstovę – Šmeltinsko seniūnaitę grafaitę Teresę Tyzenhauzaitę (mirė 1764), Benedikto Tyzenhauzo dukterį. Kartu su Juzefu Sapiega būdama jos globėja, Krišpinaitė testamentą, kur buvo minimas ir Liubavas, surašė Teresės naudai. Teresė Tyzenhauzaitė Liubavą valdė nuo 1753 metų, kartu jos nuosavybėn perėjo Svisločė, Blagoslavenskas, Kiduliai ir kitos Krišpinų Kiršenšteinų valdos.

Tyzenhauzų giminė turi „Bawól" herbą. Apie Teresę Tyzenhauzaitę žinoma labai mažai. Galima tik numanyti, kad aukšta kilmė garantavo jai gerą auklėjimą, juolab kad Teresės brolis Antanas Tyzenhauzas (1733–1785) istorijoje žinomas kaip daug keliavęs, neeilinio išsilavinimo žmogus.

Kiek laiko Liubavas priklausė Tyzenhauzų giminei, t. y. jos atstovei Teresei, galima tik spėlioti. Teresės turtas per vedybas galėjo būti perrašytas jos vyrui Antanui Kazimierui. Tokiu atveju, tiesiogiai Tyzenhauzams Liubavas priklausė vos keletą mėnesių: nuo paveldėjimo iki vedybų. Tačiau ne ką mažiau įtikinama ir kita hipotezė. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo dažna ir tokia situacija, kai moteris, nepaisant vedybų, ir toliau likdavo vienintele savo iki tol turėto turto valdytoja. Neatmestina, kad Tyzenhauzai Liubavą valdė iki pat Teresės Tyzenhauzaitės mirties 1764 metais. Mirus žmonai, Antanas Kazimieras Tiškevičius tapo šių valdų savininku. Teresė Tyzenhauzaitė buvo palaidota Tiškevičių rezidencijoje Lahoiske.

1778 m. mirus Teresės vyrui Antanui Kazimierui Tiškevičiui, jų turtą paveldėjo vienintelis jų sūnus Vincentas, LDK refrendorius.