golejevskiai2
Golejevskių giminės herbas „Kościesza“
Liubavo dvaras Golejevskiams atiteko 1577 metais.
Kasparas Golejevskis dvarą įsigijo iš kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Rudojo už 2000 lietuviškų kapų.

Golejevskiai

Apie Radvilą Rudąjį žinių išties pakanka, o štai kitus savininkus, kuriems dvaras atiteko iš Radvilos, drąsiai galima pavadinti vienais mįslingiausių Liubavo istorijoje. Tai Golejevskiai, apie juos žinoma labai nedaug. Giminės portretą padeda susidaryti „antriniai" šaltiniai: heraldika ir tolimų giminaičių biografijos. Ši šeima turėjo labai seną herbą „Kościesza", žinomą dar nuo XI a., o žinios apie pirmuosius Golejevskius siekia XV amžių. Manoma, kad giminė kilusi iš Mazovijos ir turėjusi grafų titulą. Jos atstovai dalyvavo seimuose, ėjo stalininko, iždininko, seniūno ir kitas aukštas pareigas.

Iš šios senos, garbingos aristokratų šeimos kilo ir Liubavo savininkai. Jų biografijas papildo keli įrašai dvaro nuosavybės dokumentuose. Iš jų aiškėja, kad Golejevskiai buvo puikiai apsirūpinę finansiškai. Kasparas Golejevskis sugebėjo šią valdą įsigyti iš paties Radvilos, o jo sūnus supirko daugybę aplinkinių žemių, tarp kurių buvo net dalis stambaus tuomet Zavišai priklausiusio Nemenčinės dvaro.

Liubavo dvaro pirkimo iniciatorius Kasparas Golejevskis dar prieš įsigydamas Liubavą buvo pradėjęs supirkinėti aplinkines žemes. 1572 m. jis pirko Medžiūnų dvarelį prie Neries.

Ir vėliau, įsigijęs Liubavą iš Radvilos, Golejevskis nenurimo. 1577 05 13 Vaitiekus Sakovičius pardavė jam savo paveldėtą ariamą lauką prie Neries ir Gerėjos upių ir dvi šienaujamas pievas už Liubavo kaimo (paminėta Kasparo Golejevskio žmona Regina Soltanuvna). Kaina nenurodyta. Laukas ribojosi su Golejevskių jau turima valda.

1582 11 22 Petras ir Andrius Zankovičiai pardavė savo paveldėtą dvarą Medžiūnus (Medzionai, Medzianai) prie Neries Kasparui Golejevskiui už 1000 kapų. Šis raštas greičiausiai patvirtina 1572 m. sandorį.

Kaip jau minėta, po tėvo mirties valdų supirkinėjimą tęsė Kasparo sūnus Mikalojus Golejevskis. 1614 10 08 Kristupas Zaviša pardavė Mikalojui Golejevskiui Nemenčinės dvaro žemes, kurios ribojosi su Liubavo dvaro žemėmis prie kelio į Molėtus. Golejevskių žemės dar padidėjo.

1636 m. broliai Golejevskiai – Jonas, Martynas ir Samuelis, Mikalojaus sūnūs, pasidalijo Liubavo dvaro valdas.

Netrukus padalintos valdos perėjo į vieno šeimininko rankas.

1638 02 19 Jonas Golejevskis ir jo žmona Ana pardavė Liubavo dvarą prie Gerėjos upės Jonui Antanui Tiškevičiui.

1641 08 09 Kristina Pucianka, Skapo žmona, anksčiau Martyno Golejevskio žmona, ir jos sūnus Izajas Golejevskis pardavė savo paveldėtą valdą Liubavą ir Medžiūnus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvaro iždininkui Jonui Antanui Tiškevičiui ir jo žmonai Kristinai Švikovskai.