APaslaitisLiubavoDvaroKoplycia3
Liubavo dvaro koplyčios griuvėsiai. Arūno Paslaičio akvarelė, 1995. LNM
Liubavo buvusio dvaro sodybos 1952 metų fotografija iš oro
VŽI prie ŽŪM archyvas