APaslaitisLiubavoDvaroKoplycia3
Liubavo dvaro koplyčios griuvėsiai. Arūno Paslaičio akvarelė, 1995. LNM
1857 metų Liubavo dvaro plano fragmentas. Europos parkas
Planas sudarytas grafaitei Kamilei Tiškevičiūtei-Slizienienei
Retrospektyviniai hipotetiniai 1857 m. pastatų fasadų vaizdai leidžia pajusti to meto sodybos atmosferą
Pastato raidė sąraše (žr. žemiau) atitinka 1857 m. plano sutartinius ženklus