APaslaitisLiubavoDvaroKoplycia3
Liubavo dvaro koplyčios griuvėsiai. Arūno Paslaičio akvarelė, 1995. LNM
Liubavo dvaro žemių 1921 metų planas. LCVA
Planas sudarytas Jonui Rapolui Slizieniui