APaslaitisLiubavoDvaroKoplycia3
Liubavo dvaro koplyčios griuvėsiai. Arūno Paslaičio akvarelė, 1995. LNM
1932 metų žemėlapis
Žemėlapyje pažymėta Liubavo dvaro sodyba ir dvarui priklausantys miškai abiejose Neries pusėse