APaslaitisLiubavoDvaroKoplycia3
Liubavo dvaro koplyčios griuvėsiai. Arūno Paslaičio akvarelė, 1995. LNM
Liubavo dvaro 1927 metų planas. LCVA
Planas sudarytas Jonui Rapolui ir Stefanijai Slizieniams