APaslaitisLiubavoDvaroKoplycia4
Liubavo dvaro koplyčios griuvėsiai. Arūno Paslaičio akvarelė, 1995. LNM
1857 metų Liubavo dvaro planas. Europos parkas
Planas sudarytas grafaitei Kamilei Tiškevičiūtei-Slizienienei