Rapolo Slizienio kūriniai
Tomas Zanas. 1854. Lietuvos dailės muziejus. Medalionas, gipsas, sk. 145. Fotografas Antanas Lukšėnas.