Angelastarpukaris2mm
Liubavo angelo skulptūra tarpukaryje
assets/Uploads/_resampled/SetWidth211-Liubavo-angelasm.jpg
Liubavo angelas po restauracijos 2010 metais.

Liubavo angelas

Liubavo dvare XIX a. pab.–XX a. pr. prie koplyčios buvo pastatyta angelo skulptūra. Ji, manoma, galėjo būti iš cinko išlieta vienoje iš Varšuvos liejyklų. Iš liejinio matyti, kad darbas autorinis, nors ir nežinoma autoriaus pavardė.

Dar iki 2003-ųjų metų Liubavo angelas, nors ir aplaužytas, stovėjo šalia griūvančios koplyčios, vėliau didžioji dalis skulptūros buvo sunaikinta. Išlikusios fotografijos padėjo restauruoti ir dalinai atkurti sunaikintas skulptūros dalis.

Angelo (tarpininko / pasiuntinio / sargo / pranašo) skulptūros restauravimas – tai kartu pagarbos ženklas garbingiems Liubavo dvaro valdytojams – Tiškevičių ir Slizienių šeimoms. Angelo istorija tampriai siejasi su Liubavo dvaro sodybos istorija.

Liubavo angelas restauruotas skulptoriaus Gintaro Karoso iniciatyva 2009 metais.  Iš cinko buvo autentiškai atkurtos neišlikusios skulptūros dalys.