Mykolo Kazimiero Oginskio portretas. XVIII a. Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas. LDM, kartonas, drobė, aliejus, 50 x 39 cm. Antano Lukšėno fotografija.