Mergaitės portretas. XVIII a. pab. Nežinomas vokiečių XVIII a. pab. dailininkas. LDM, kartonas, drobė, aliejus, 71 x 55 cm. Restauravimo metu. Antano Lukšėno fotografija.