Rapolo Slizienio kūriniai
Medalis tėvų Jono ir Anelės Slizienių auksinių vestuvių proga. 1852. Lietuvos nacionalinis muziejus. Medalis, bronza, sk 65.