Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės referendoriaus ir Tribunolo maršalkos Stepono Slizienio (m. 1707.07.05) herbinė portjera, 1705 metai.
Vilmos Šileikienės fotografija.