Damos portretas. XVIII a. pab. Nežinomas vokiečių XVIII a. pab. dailininkas. LDM, kartonas, drobė, aliejus, 70 x 54 cm. Restauravimo metu. Antano Lukšėno fotografija.