Arnotas su Četvertinskių ir Slizienių herbais. LDM