Kanauninkės Ritos Slizieniūtės antepedijus.
Antepedijus − dekoratyinis altoriaus priekinės dalies aptaisas. Nugarinėje dalyje užrašyta: Rytta Slizien 1896 metų vasario 16 d.
Nežinomas dailininkas. Antepedijus. Iš Vilniaus Šv.Juozapo bažnyčios. LDM, medis, oda, reljefas, raižymas, tapyba, spaudimas, 87,5 x 205 cm. Antano Lukšėno fotografija.