Rapolo Slizienio kūriniai
Vyskupas Aleksandras Važinskis. Lietuvos dailės muziejus. Medalionas, bronza, reljefas, sk. 128.