Dwór Lubowo aż do poł. XX a. pozostawał własnością najwyższych dygnitarzy władzy.
Dwór Lubowo , słynął nie tylko z bogactw przyrody, ale także stał się rezydencją ulubioną przez oświeconą arystokrację, utalentowanych ludzi świata kultury i sztuki.
Dowiedz się więcej (more information in English) http://www.liubavas.lt/personalities/

Sylwetki


Rzeźbiarz i architekt Rafał Ślizień (1804−1881).