Dvaro koplyčia 1940 metais
A. Macutkevičiaus fotografija
Manoma, kad perstatytos koplyčios autorius − Rapolas Slizienis (1804−1881).
Pastatas iki šių dienų neišliko.